Linggo, Hunyo 8, 2014

Baybayin Variants


Baybayin Variants sa Makabagong Panahon
            Ang karamihang pook sa bansa ay may mga sariling Baybayin na naitala. Ang mga Ilokano, Kapampangan, Tagalog, Zambal, Bikol, Bisaya at ibpa. ay may mga kanya kanyang paraan sa pagsulat ng Baybayin, gayunman kaunti lamang ang pagkakaiba nito. Ang mga pook na walang naitalang Baybayin bilang panulat ay gagamit ng Karaniwang Baybayin(Regular Baybayin). Ang Regular Baybayin(Karaniwang Baybayin o common na mga sagisag mula sa lahat ng Baybayin variants) ay gagamitin bilang pambansang panulat para pagkaisahin ang Bansa. Ang mga panglalawigang Baybayin ay mananatili tulad ng sa K12 Kurikulum(ayun sa wika) at ang Regular Baybayin ay kasama rin sa pag-aaralan ng bawat lalawigan bilang pambansang panulat.
Paalala: Ang Cross kudlit bilang Virama na ipinakilala ni Lopez ay hindi tinanggap ng mga sinaunang Pilipino.
Ang Kawil/Karit, Pamudpod at Sinawali o X-Virama ay ilan sa mga pwedeng gamitin bilang Pamatay-katinig o Virama

1.) Regular Baybayin (gamit ang Kali/Sinawali Kudlit)
(See Update: Regular Style Update)2.) Zambal Baybayin

3.) Pangasinense Baybayin

4.) Ilokano Baybayin


5.) Tagalog Baybayin

6.) Bulakan-Tondo Baybayin (Another Tagalog Baybayin Version)

7.) Batangas Baybayin
Revised: 2019 Pagkakasunod ng Ca, Ja, Ña


 7.) Bikol Baybayin
Revised: 2019 Pagkakasunod ng Ca, Ja, Ña 7.) Kapampangan Baybayin

7.) Bisayan Baybayin

Revised: 2019 Pagkakasunod ng Ca, Ja, Ña


 10.) Sulu-Sabah Baybayin

11. Subanen Baybayin
(Ang Gma at Mba Vowel na E, I etc.  ay optional na lamang dahil hindi nagagamit)


12. Baybayin for Chavacano

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento